Γενική, Ογκολογική, Λαπαροσκοπική Χειρουργική.

 
Με ανθρώπινη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση του κάθε ασθενή με απώτερο στόχο την βέλτιστη αντιμετώπιση του κάθε προβλήματος. 

Χειρουργικές Επεμβάσεις

Όλες οι επεμβάσεις της γενικής χειρουργικής πραγματοποιούνται ελάχιστα επεμβατικά και ως επι το πλείστον λαπαροσκοπικά με στόχο την επίτευξη του καλύτερα δυνατού αποτελέσματος με την μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερη ταλαιπωρία για τον ασθενή.


Εμφύτευση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης