Εμφύτευση Port για ενδοφλέβια θεραπεία

Η εμφύτευση Port συχνά απαιτείται για την χορήγηση χημειοθεραπευτικών παραγόντων και λιγότερο συχνά για τεχνητή (παρεντερική) διατροφή, καθώς κάποιες χορηγήσεις μέσω του περιφερικού φλεβικού συστήματος δεν μπορούν να δοθούν.

Για το σκοπό εμφυτεύεται το σύστημα Port κάτω από το δέρμα στην περιοχή του θωρακικού μυός μετά την εύρεση μιας φλέβας και καθοδήγησης του καθετήρα στην άνω κοίλη φλέβα, έτσι ώστε να μπορεί να τρυπηθεί εύκολα από το εξωτερικό.


Με την εμφύτευση κάτω από το δέρμα, το σύστημα Port προστατεύεται καλά από λοιμώξεις και ως εκ τούτου είναι συχνά σημαντική βοήθεια για τη διεξαγωγή χημειοθεραπείας ακόμη και στην περίπτωση ανοσοκατασταλμένων ασθενών με όγκο.


Η εμφύτευση του Port γίνεται στις πλείστες περιπτώσεις με τοπική αναισθησία και η χρήση μπορεί να ξεκινήσει άμεσα.