Σπάνιες Κήλες

Η συχνότητα των σπάνιων κηλών αγγίζει το 1-2 % του συνόλου των κηλών, χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι εσωτερικές κήλες, η Σπιγγέλειος Κήλη, η Κήλη του Richter, η Κήλη του Littre, η Κήλη δια του θυροειδούς τρήματος, η οσφυϊκή, η ισχιακή και η περινεϊκή Κήλη. Συχνά εντοπίζονται τυχαία κατά την διενέργεια άλλης χειρουργικής επέμβασης ή ακόμη και αποκατάστασης κήλης σε άλλο σημείο του κοιλιακού τοιχώματος. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή επιπλοκών επιβάλετε η χειρουργική αντιμετώπιση τους.