Ογκολογική Χειρουργική Πεπτικού Σωλήνα

Ο πεπτικός σωλήνας αποτελείται από την στοματική κοιλότητα, τον φάρυγγα, τον οισοφάγο, το στομάχι, το δωδεκαδάκτυλο, το λεπτό και παχύ έντερο και καταλήγει στον πρωκτό. Πιο κάτω γίνεται αναφορά στα ογκολογικά χειρουργεία του στομάχου καθώς και του λεπτού και παχέος εντέρου.

 

Στομάχι
Στο στομάχι μπορούν να αναπτυχθούν καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι. Η ακριβής διάγνωση γίνεται με ενδοσκόπηση και αφαίρεση δειγμάτων για ιστολογική εξέταση σε συνδυασμό με άλλες απεικονιστικές εξετάσεις, όπως αξονική τομογραφία (CT), μαγνητική τομογραφία (MRI) ή υπερηχογράφημα από το εσωτερικό κατά τη διάρκεια της γαστροσκόπησης.

Στην περίπτωση κακοήθων παθήσεων του στομάχου, η θεραπεία εξαρτάται από τη θέση, τον τύπο και το μέγεθος του όγκου καθώς και φυσικά τη συνολική κατάσταση του ασθενούς. Μικρότεροι όγκοι που δεν μπορούν να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά μπορούν να χειρουργηθούν αμέσως. Για μεγαλύτερους όγκους, πραγματοποιείται πρώτα η λεγόμενη νεοεπικουρική χημειοθεραπεία και ακολουθεί το χειρουργείο.

 

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης αφαιρείται είτε ολόκληρο το στομάχι είτε μόνο μέρος του. Οι επαρκείς αποστάσεις ασφαλείας από τον όγκο είναι σημαντικές εδώ. Οι λεμφαδένες της περιοχής αφαιρούνται συστηματικά. Σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε την επέμβαση λαπαροσκοπικά. Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιείται ταυτόχρονα γαστροσκόπηση κατά την επέμβαση και ελέγχεται η έκταση της εκτομής αμέσως κατά την επέμβαση. Τα τελευταία αποτελέσματα μελετών έδειξαν ότι η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική για όγκους στομάχου οδηγεί σε σημαντικά ταχύτερη ανάρρωση και νωρίτερη έξοδο από το νοσοκομείο σε σύγκριση με την ανοιχτή χειρουργική επέμβαση. Όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα και ογκολογικά αποτελέσματα, οι ελάχιστα επεμβατικές και οι ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις είναι ισοδύναμες. Ωστόσο, στην περίπτωση πολύ μεγάλων όγκων, μερικές φορές είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή επέμβαση. 

 

Προς το τέλος της επέμβασης γίνεται η τοποθέτηση ενός γαστρικού σωλήνα στο στομάχι για δύο ημέρες για την ανακούφιση από την πίεση. Στη συνέχεια, η δίαιτα ξεκινά γρήγορα, ώστε ο ασθενής να εξέλθει από την ενδονοσοκομειακή θεραπεία μετά από 3 – 7 ημέρες.

Λεπτό Έντερο

 

Οι ασθένειες του λεπτού εντέρου που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν χειρουργικά είναι σπάνιες. Στην περίπτωση καλοήθων όγκων (π.χ. πολύποδες) ή άλλων καλοήθων παθήσεων του λεπτού εντέρου (π.χ. εκκολπώματος Meckel, νόσος του Crohn), η αφαίρεση του πάσχοντων τμήματος του λεπτού εντέρου μπορεί να πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου ή εν μέρει λαπαροσκοπικά. 

 

Μετά την επέμβαση, ο ασθενής μπορεί να πιει αμέσως. Η δίαιτα ξεκινά την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα. Κατά κανόνα, οι ασθενείς μπορούν να εξέλθουν από την ενδονοσοκομειακή θεραπεία μετά από 3 – 5 ημέρες.

 

Εάν υπάρχουν κακοήθεις όγκοι στο λεπτό έντερο ή η κατάσταση κατά την διενέργεια της λαπαροσκόπησης μπορεί να είναι αναγκαία η διενέργεια κοιλιακής τομής.

 

Παχύ έντερο

Στην περίπτωση καλοήθων παθήσεων στην περιοχή του παχέος εντέρου, όπως φλεγμονή (εκκολπωματίτιδα, ελκώδης κολίτιδα κ.λπ.) ή καλοήθεις όγκους (πολύποδες), μέρη ή ολόκληρο το κόλον μπορεί να αφαιρεθεί λαπαροσκοπικά. Αυτή η χειρουργική επέμβαση είναι πλέον χειρουργείο ρουτίνας σήμερα. Μετά την επέμβαση, ο ασθενής μπορεί να καταναλώσει αμέσως υγρή τροφή. Η δίαιτα καθιερώνεται γρήγορα, έτσι ώστε οι ασθενείς να μπορούν συνήθως να εγκαταλείψουν την ενδονοσοκομειακή θεραπεία μετά από 5 – 8 ημέρες.

 

Εάν υπάρχουν κακοήθεις όγκοι στο παχύ έντερο (καρκινώματα), στις πλείστες περιπτώσεις είναι επίσης δυνατή η λαπαροσκοπική αφαίρεση των προσβεβλημένων τμημάτων του παχέος εντέρου. Οι επεμβάσεις αυτές είναι από ογκολογική άποψη ισοδύναμες με το ανοικτό χειρουργείο προσφέροντας πολλαπλά οφέλη για τον ασθενή. Κατά την διενέργεια της λαπαροσκόπησης διενεργείται η ριζική αφαίρεση των αιμοφόρων αγγείων κοντά στην κύρια αρτηρία και η συστηματική αφαίρεση των λεμφαδένων κατά μήκος των αιμοφόρων αγγείων. Εάν αυτό δεν είναι εγγυημένο ή δεν μπορεί να διευκρινιστεί κατά την επέμβαση, η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται με μια τομή στην κοιλιά. 

 

Αμέσως μετεγχειρητικά, ο ασθενής μπορεί να καταναλώσει υγρή τροφή. Η δίαιτα καθιερώνεται γρήγορα και οι ασθενείς μπορούν να εξέλθουν από την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη μετά από περίπου 5 – 8 ημέρες.

Μετά την λήψη των ιστολογικών ευρημάτων ανάλογα με το ογκολογικό στάδιο μπορεί να ενδείκνυται η συμπληρωματική χημειοθεραπεία. .