Ομφαλοκήλη - Κήλη λευκής γραμμής

 
 
1 —-> Ξιφοειδής απόφυση
 
2—-> Λευκή γραμμή
 
3—-> Hμισεληνοειδής γραμμή του spiegel

 

A —-> Επιγαστρική κήλη ή κήλη λευκής γραμμής 
 
Β—-> Ομφαλοκήλη 

 

Οι ομφαλοκήλες και οι κήλες λευκής γραμμής είναι συχνά ασυμπτωματικές και μπορεί να υπάρχουν σε έως και 25 τοις εκατό του πληθυσμού όταν εξετάζονται με υπερηχογραφική απεικόνιση. Στους περισσότερους ασθενείς η ομφαλοκήλη ή η επιγαστρική κήλη μπορεί να διαγνωστεί απλά με κλινική εξέταση. Σε συμπτωματικούς ασθενείς ενδείκνυται η χειρουργική αντιμετώπιση. Ασυμπτωματικοί ασθενείς μπορεί να αντιμετωπιστούν χειρουργικά για την πρόληψη εμφάνισης επιπλοκών ή για αισθητικούς λόγους, εναλλακτικά μπορεί να γίνει αναμονή. 

Η αποκατάσταση της ομφαλοκήλης και της επιγαστρικής κήλης μπορεί να επιτευχθεί τόσο με ράμματα όσο και με τοποθέτηση πλέγματος και μπορεί να γίνει ανοικτά ή λαπαροσκοπικά . Συνιστάται η χρήση πλέγματος για τη μείωση του ποσοστού υποτροπής. Η επιδιόρθωση με ράμματα μπορεί να εξεταστεί για μικρές κήλες μικρότερες από 1 cm. Υπάρχουν διάφορες χειρουργικές τεχνικές, ανάλογα με το μέγεθος και την θέση επιλέγεται η βέλτιστη τεχνική. 

Ενδεικτικά ανάφερονται οι κυριότερες τεχνικές : 

•Ανοικτή αποκατάσταση με ραφή χωρίς χρήση πλέγματος

Ανοικτή αποκατάσταση με τοποθέτηση πλέγματος προπεριτοναϊκά

Ανοικτή αποκατάσταση με τοποθέτηση οπισθομυϊκού πλέγματος

•Λαπαροσκοπική αποκατάσταση με τοποθέτηση πλέγματος ενδοπεριτοναϊκά

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση με τοποθέτηση πλέγματος προπεριτοναϊκά ή οπισθομυϊκά

Ενδοσκοπική αποκατάσταση με τοποθέτηση πλέγματος προπεριτοναϊκά/οπισθομυϊκά.