Κήλες

Οι κοίλες αποτελούν ένα από τα συχνότερα αίτια αναζήτησης χειρουργού καθώς η θεραπεία είναι μόνο χειρουργική. Η μεγάλη συχνότητα των χειρουργείων αυτών έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην εμφάνιση νέων ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων για την αντιμετώπιση ακόμη και δύσκολων περιστατικών που μέχρι και πριν λίγα χρόνια φάνταζε αδύνατο. Τα κύρια πλεονεκτήματα των μεθόδων αυτών πέραν του αισθητικού αποτελέσματος είναι ο λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος με γρηγορότερη επιστροφή του ασθενή στις συνήθεις δραστηριότητες του, η μείωση των επιπλοκών καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης μεγαλύτερων πλεγμάτων όπου χρειάζεται για την πρόληψη υποτροπών.  


Οι συχνότερες κοίλες που αντιμετωπίζονται είναι :