Χειρουργική αφαίρεση της ουράς του παγκρέατος.

Ο στόχος του χειρουργείου είναι να απομακρυνθεί πλήρως ο όγκος και να διατηρηθεί η λειτουργία του παγκρέατος. Εάν ο όγκος βρίσκεται στην ουρά του παγκρέατος, πρέπει να αφαιρεθεί μόνο η ουρά. Επιπλέον, απομακρύνονται οι γύρω λεμφαδένες, αφού ο καρκίνος του παγκρέατος συχνά διηθεί αυτούς. Δεδομένου ότι το πάγκρεας στο άκρο του συνδέεται στενά με τη σπλήνα, η σπλήνα πρέπει επίσης να αφαιρεθεί.


Αν και η σπλήνα είναι ένα σημαντικό όργανο ανοσολογικής άμυνας, μπορείτε να ζήσετε καλά χωρίς αυτή. Ορισμένες μολυσματικές ασθένειες εμφανίζονται συχνότερα μετά από μια απομάκρυνση σπλήνας. Από την άλλη πλευρά, μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας με εμβολιασμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι οι ασθενείς εμβολιάζονται πριν ή μετά το χειρουργείο. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ο όγκος δεν αγγίζεται, αλλά αφαιρείται με τον περιβάλλοντα ιστό. Αυτή η διαδικασία εμποδίζει τη διάνοιξη του όγκου κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Στο τέλος εισάγεται ένας εύκαμπτος σωλήνας παροχέτευσης στη κοιλιά. Μέσω αυτού μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη διαδικασία επούλωσης.


Το χειρουργείο μπορεί να πραγματοποιηθεί συχνά λαπαροσκοπικά χωρίς ανοικτ΄η τομή.